Wysoka wytrzymałość

Wysoka wytrzymałość

Niska nasiąkliwość

Niska nasiąkliwość

Materiał niepalny

Materiał niepalny

Skała Lubuska | SL Ogrodzenia
To możliwe – murowanie ze spoiną bez spoinowania.

Wygląd
prawdziwych skał

Ogrodzenia Skała Lubuska swój naturalny wygląd, poza łupaną strukturą, zawdzięczają również niepowtarzalnemu rozmieszczeniu wzoru kolorystycznego na każdym pustaku.

Te nowatorskie rozwiązania obejmują wyroby i wzory, które zostały zastrzeżone w Urzędzie Patentowym. Są to jedyne w Polsce opatentowane produkty w technologii łupanej zawierające najmniejszą ilość elementów do wykonania ogrodzenia.

Wszystkie elementy Skały Lubuskiej są produkowane z wyselekcjonowanych żwirów, grysów oraz piasków kwarcowych w technologii betonu wibroprasowanego.

Do ich produkcji zastosowano specjalny system łupania, obróbki cieplnej betonu „Big-Room System” oraz środki hydrofobowe, co gwarantuje niską nasiąkliwość, wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką mrozoodporność i odporność na korozję biologiczną.

Wapień

Onyx

Marmur

Piaskowiec

Ochra

Granit

Galaxy

Prosty system budowy

murek
SL Przykrycie słupka

SL Przykrycie słupka

Służy do przykrywania słupków budowanych z pustaków słupkowych. Stanowi idealne wykończenie dla całej zabudowy ze Skały Lubuskiej.

SL Pustak słupkowy

SL Pustak słupkowy

Służy do budowy słupków ogrodzeniowych oddzielających cokoły lub przęsła ogrodowe. Pustak skonstruowany jest w taki sposób, aby w przypadku wznoszenia wyższych konstrukcji możliwe było ich zazbrojenie i zabetonowanie.

WZÓR ZASTRZEŻONY
W URZĘDZIE PATENTOWYM PL NR 14940

SL Przykrycie cokołu

SL Przykrycie cokołu

Ma kształt daszku dwuspadowego. Przeznaczony jest do przykrywania cokołów i murków z pustaków ścienno-cokołowych Skała Lubuska. Dwa podłużne rowki wzdłuż dłuższej krawędzi jako kapinos służą do odprowadzania wody. Natomiast ścianki boczne łudząco przypominają skałę naturalną.

WZÓR ZASTRZEŻONY
W URZĘDZIE PATENTOWYM PL NR 15434

SL Pustak ścienno-cokołowy

SL Pustak ścienno-cokołowy

Są elementami systemu murowania konstrukcji wolnostojącego murku do wysokości 3 m. Mury te mają zastosowanie jako cokoły ogrodzeniowe między słupkami oraz pełne ogrodzenia posesji prywatnych. Otwory w pustakach umożliwiają zazbrojenie i zabetonowanie wznoszonych konstrukcji.

WZÓR ZASTRZEŻONY
W URZĘDZIE PATENTOWYM PL NR 14940

SL Pustak ścienno-cokołowy połówka brzegowy

SL Pustak ścienno-cokołowy połówka brzegowy

Element uzupełniający jako wykończenie brzegów murków wznoszonych z pustaków ścienno-cokołowych.

WZÓR ZASTRZEŻONY
W URZĘDZIE PATENTOWYM PL NR 14940

Gdzie kupić?